pisanie prac z bhp, pisanie prac zaliczeniowych z bhp, bhp pisanie prac
pisanie prac z bhp, pisanie prac zaliczeniowych z bhp, bhp pisanie prac

Ocena ryzyka zawodowego. Co to jest i jak ją przeprowadzić?

Zgodnie z § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy są zobowiązani do dokumentowania i zapoznawania pracowników z ryzykiem zawodowym.

Jak powinna wykonana w możliwie prosty sposób

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona w sposób możliwie najprostszy dla każdej pracy, która ma miejsce w zakładzie pracy. W pierwszej kolejności należy uzyskać informacje o stanowiskach pracy – określając rodzaj pracy, występujące zadania i procesy technologiczne, a także stosowane wyposażenie. Przy praktycznym przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego należy również uwzględnić opinie i uwagi pracowników. Pracownicy powinni odgrywać aktywną rolę w działaniach związanych z oceną ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku

Każde stanowisko pracy musi być ocenione pod kątem występujących na nim zagrożeń, dlatego kluczowe znaczenie ma rozpoznanie otoczenia. Krawędź ostrego przedmiotu lub materiału, obracające się, wirujące części maszyny lub elektronarzędzia, substancje chemiczne, dźwięk czy drgania mechaniczne to tylko kilka przykładów. Po dokonaniu oceny zagrożenia wybraną przez siebie metodą – np. normą PN-N-18002, metodą Wstępnej Analizy Zagrożeń, RiscScore lub JSA – oszacuj zagrożenie. Dla niektórych rodzajów prac i środowisk pracy określono szczególne wymagania dotyczące oceny ryzyka.

Ostatni krok w ocenie ryzyka zawodowego

Po określeniu ryzyka musimy opracować sposoby jego zmniejszenia lub wyeliminowania. Jeśli ryzyko jest zbyt wysokie, musimy natychmiast podjąć działania, aby je ograniczyć. Musisz zachować świadomość wszystkich czynników ryzyka i być gotowym do działania, jeśli poziom ryzyka wzrośnie do punktu, w którym może spowodować poważne szkody dla Twojej firmy. Strategie ograniczania i łagodzenia ryzyka mogą obejmować zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup ubezpieczenia, wdrożenie nowych zasad lub wszelkie inne działania, które zmniejszą ryzyko. Musisz również śledzić czynniki ryzyka, aby upewnić się, że nie wzrosną one do poziomu stanowiącego zagrożenie dla pracowników.

Za każdym razem, gdy warunki pracy w zakładzie ulegają zmianie (np. gdy w procesach pracy stosowana jest nowa maszyna lub nowa technologia), należy ponownie zaktualizować ocenę ryzyka i zapoznać z nią pracowników. Jeżeli pracownik zmienia miejsce pracy, powinien zapoznać się z oceną ryzyka dla swojego nowego stanowiska.

Jedyny w Polsce specjalistyczny serwis, specjalizujący się pomocy przy pisaniu prac z BHP

Nasi redaktorzy tworzą opracowania tylko z BHP. Praca licencjacka, magisterska czy zaliczeniowa z BHP to dla nich nic trudnego.